Húsz szakember végezte el az első kikötő üzemeltető képzést


Az Ecotech Nonprofit Zrt. és a Dunai Kikötők Szövetségének képzésén többek között, kikötői gazdaságtant és üzemvitelt is oktattak a résztvevőknek.

A 2016. októberében kezdődött képzésre az ország különböző pontjairól érkeztek a résztvevők, akik mindegyike kikötőben dolgozik. A képzés célja az volt, hogy a hallgatók, olyan komplex ismereteket sajátítsanak el, melyek megfelelnek a kor szakmai követelményeinek. A kurzus tárgyait két fő csoportba sorolták. Kikötői gazdaságtanra, mely magába foglalta a kikötői és emberi erőforrás menedzsmentet, kereskedelmi és marketing ismereteket, illetve kikötői üzemgazdaságtant. Ezen kívül kikötői üzemvitelre, mely tartalmazta a kikötői gépészetet, hajózási ismereteket, árukezelést, környezetvédelem és biztonsági, illetve idegen nyelvi ismereteket is.

A képzés elméletből és gyakorlatból állt. Az elméleti részt a Dunaújvárosi Egyetemen sajátíthatták el a hallgatók, a gyakorlatot pedig a dunaújvárosi, a csepeli és a bajai kikötőben.

Gratulálunk bajai kollégánknak, Mayer Mónikának, aki sikeresen levizsgázott!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square