top of page

Fejlesztések

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Az ÁTI DEPO Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhívásra. 


Az „Átvevő-Technológiai-Innovációs (ÁTI) garatok kifejlesztése” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00170 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette.  A projekt összköltsége 387.849.841, - Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 162.408.206, - Ft.

Magyarországon évente 15-20 millió tonna gabona, olajos mag és fehérjenövény kerül betakarításra. Ezek a termények speciális logisztikai teljesítményt, és ehhez kapcsolódóan speciális, más áruval kapcsolatos logisztikai rendszerekbe nem beilleszthető logisztikai eszközöket igényelnek. Magyarországon jelenleg megfelelő mennyiségű gabona tároló kapacitás áll rendelkezésre, ugyanakkor azoknak jelentős hányada energia és munkaerő hatékonyság szempontjából kihívásokkal küzdő síktároló. A korszerűbb, munkaerő-hatékonyabb, energiahatékonyabb gépesített tárolók, silók nagy részének a legdrágább és legbonyolultabb eleme, az áruátvevő garat sok esetben igen korlátozottan alkalmazható. A 70-es, 80-as években telepített berendezések mérete, árumozgató kapacitása jellemzően nem megfelelő, továbbá az átvétel során keletkező por nem, vagy elégtelen módon kerül semlegesítésre. A piacon elérhetőek megfelelő megoldások, technológiák, de nincs olyan megoldás, amely a meglévő infrastruktúra integrálását tenné lehetővé. 


Szakembereink olyan megoldást dolgoztak ki, amellyel a meglévő szűkös geometriai adottságú áruátvevő garatokat viszonylag kis beruházás árán a korszerű tehergépkocsikat kiszolgáló, a mai környezetvédelmi előírásokat teljesíteni képes berendezéssé lehet átalakítani. A kutatási fejlesztési projekt eredményeképpen egy energia hatékony, környezetkímélő és anyagi erőforrás kímélő technológiát dolgoztunk ki és hoztunk létre.

 

További információ kérhető:
ÁTI DEPO ZRT.    Telefon: +36 1 3052200    Honlap: www.atidepo.hu


 

   __________________________________________________________________________________________

 

Projekt 4: Átvevő-Technológiai-Innovációs (ÁTI) garatok kifejlesztése

Kedvezményezett neve: ÁTI DEPO Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Projekt címe: „Átvevő-Technológiai-Innovációs (ÁTI) garatok kifejlesztése”


A támogatás összege: 162.408.206, - Ft

 

A támogatás mértéke: 41,873991%

 

 


A Projekt tartalmának bemutatása: Magyarországon évente 20 millió tonna gabona, olajos mag és fehérjenövény kerül betakarításra. Ezek a termények speciális logisztikai teljesítményt, és ehhez kapcsolódóan speciális, más áruval kapcsolatos logisztikai rendszerekbe nem beilleszthető logisztikai eszközöket igényelnek. Ezeknek az eszközöknek telepítési költsége jelentős, és általában kijelenthető, hogy az esetek többségében jelentős vissza nem térítendő támogatás nélkül, a korszerű, munkaerő hatékony, környezetkímélő technológiát képviselő gabona tároló egységek, jelen piaci környezetben egy belátható időn belül nem megtérülő beruházások. Magyarországon jelenleg megfelelő mennyiségű gabona tároló kapacitás áll rendelkezésre, ugyanakkor azoknak jelentős hányada energia és munkaerő hatékonyság szempontjából kihívásokkal küzdő síktároló. A korszerűbb, munkaerőhatékonyabb, energiahatékonyabb gépesített tárolók, silók nagy részének a legdrágább és legbonyolultabb eleme, az áruátvevő garat sok esetben igen korlátozottan alkalmazható. A 70-es, 80-as években telepített berendezések mérete, árumozgató kapacitása jellemzően nem megfelelő, továbbá az átvétel során keletkező por nem, vagy elégtelen módon kerül semlegesítésre. A piacon elérhetőek megfellelő megoldások, technológiák ennek a problémakörnek kezelésére, de nincs olyan megoldás, amely a meglévő infrastruktúra integrálását tenné lehetővé, jellemzően teljesen új építményt és berendezéseket telepíteni a problémakör megoldására. Ennek eredményeképp az a társaság, aki prudens módon szeretné tevékenységét folytatni, a meglévő berendezéseit elbontja és rendkívül drága épületet kell telepítenie, és jelentős erőforrást igénylő berendezésekbe kell beruháznia. Ezt számos esetben nem lehet megoldani. Az esetek jelentős részében a szükséges beruházáshoz nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű anyagi erőforrás. Ezen kívül megoldhatatlan problémát jelent az, hogy egy ilyen korszerű garat méretéből adódóan sok gabona átvevő és feldolgozó telep rendelkezésre álló telek mérete, geometriája illetve a helyi speciális építési szabályok miatt nem valósítható meg. Abban az esetben, ha a fentiekből adódóan a fejlesztés elélhetetlenül, úgy az egész gabona tároló, átrakó, feldolgozó üzem tevékenysége ellehetetlenül, és azt előbb utóbb fel kell számolni. Magyarországon az 1990 elött telepített gabonalogisztikai objektumok elenyésző kisebbsége felel meg a jelenlegi elvárásoknak, és túlnyomó többségükben még ennek a problémakörnek megoldása várat magára. Szakembereink a problémára kívánnak kidolgozni egy megoldást, amellyel a meglévő szűkös geometriai adottságú áruátvevő garatokat viszonylag kis beruházás árán a korszerű tehergépkocsikat kiszolgáló, a mai környezetvédelmi előírásokat teljesíteni képes berendezéssé lehet átalakítani. A kutatási fejlesztési projekt során azt várjuk, hogy eredményeképpen jelenleg még nem ismert energiahatékony, környezetkímélő és anyagi erőforráskímélő technológiát dolgozunk ki és hozunk létre.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00170

Projekt 3: Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. uniós támogatással fejlesztette Bajai Depóját

 

Az ÁTI DEPO Zrt. a Széchenyi 2020 program keretében 60 millió forint vissza nem térítendő

támogatást nyert az „ÁTI DEPO kikötőfejlesztés” című pályázaton. A 120 millió forintot

meghaladó összköltségű beruházás keretében a 20.000 tonna tároló kapacitású

vasbeton gabona siló kitárolási technológiájának teljesítményét növelte 200 t/óra

teljesítményűre.

 

Az 1996-ban alapított ÁTI DEPO Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitással rendelkező szolgáltatója. A Társaság fő tevékenységi területe hagyományos és gabonalogisztikai szolgáltatások nyújtása. Jelenleg 12 telephelyen nyújt különböző logisztikai szolgáltatásokat. Hét bázis közel 153.000 m2 –en raklapos áru kezelését, tárolását tudja elvégezni, míg hat telephelyen több mint 180 ezer tonna gabona befogadására alkalmas gabonatárolót üzemeltet. A gabonalogisztikai telephelyek többségén nagyteljesítményű vasúti gabona be-és kirakó létesítmény is található.

 

Mindezen felül a Bajai Depóban négy különálló intermodális folyami átrakót is üzemeltet a Társaság, ahol a Bajai Kikötő komplexumban egyedülálló módon nem csak a folyami illetve vasúti járművek berakodását, hanem azok kirakodását is el lehet végezni. A dél-alföldi régió logisztikai nehézségeinek megoldását, illetve a zöldebb, környezetkímélőbb ömlesztett gabona és egyéb áru szállítmányozását komolyan segíti az a tény, hogy a társaság Bajai Depója rakodási szolgáltatásain kívül az áruk átmeneti, vagy hosszabb távú raktározását is el tudja végezni.

 

A projekt a bajai kikötő területén található vasbeton gabonasilóban került kivitelezésre, a kitárolási technológia teljesítményének növelését eredményezte.

A fejlesztés során megtörtént a betárolási és kitárolási rendszer kapacitásának szinkronizálása, a vezérlés modernizálása mely következtében a silóban puffertárolt áru rövidebb idő alatt rakodható hajóba, ezáltal is nő a raktártelep átbocsátó kapacitása. Ezentúl a silókomplexum betároló- és hajórakodó vonalai is szétválasztásra kerültek, így a fenti tevékenységek már egyidőben is végezhetők.

 

A modern technikának köszönhetően a fejlesztés eredményeként a kiszolgálás gyorsabbá és hatékonyabbá vált, mely a partnerek nagyobb volumenű igényeinek kielégítését teszi lehetővé és tovább erősíti a Társaság piaci pozícióját a térségben.

 

Projekt neve: "ÁTI Depo ZRt. kikötőfejlesztés" (KÖZOP-4.6.0-14-2014-0019)

 

 

A projekt célja az ÁTI DEPO Zrt. bajai telephelyén lévő silórendszer árumozgató gépeinek korszerűsítése, kapacitásnövelése.

 

 

A projekt adatai:

Tervezett kezdő időpont:       2015.01.05.

Befejezés tervezett napja:     2015.06.30.

 

Támogatás összege:             60.000.000,- Ft

A projekt összköltsége:        120.196.000,- Ft

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:      ÁTI DEPO ZRt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) www.atidepo.hu

       

 

 

Projekt 2: Logisztikai fejlesztés az ÁTI DEPO Zrt. miskolci és bajai telephelyén (GOP-3.2.1-11-2011-0021)

 

A projekt célja az ÁTI DEPO ZRt. Miskolci Regionális Logisztikai Központjában épülő raktárának megfelelő rakodóeszközökkel és állványrendszerrel való ellátása illetve a Bajai Országos Közforgalmi Kikötőben működő depó rakodógép-parkjának fejlesztése.

 

A projekt adatai:
Tervezett kezdő időpont:       2011.10.01.
Befejezés tervezett napja:     2012. 01.31.

Támogatás összege:              50.190.000,- Ft

A projekt összköltsége:        128.691.863,- Ft

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége: ÁTI DEPO ZRt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) www.atidepo.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: MAG ZRt. www.magzrt.hu

 

 

 

Projekt 1: Regionális Logisztikai Központ fejlesztése az ÁTI DEPO Zrt. miskolci telephelyén (GOP-3.2.1-09/1-2010-0026)

 

 

Az ÁTI DEPO ZRt. Miskolci Regionális Központjában 2011-ben prémium kivitelű logisztikai raktár épül. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A beruházás I. ütemében az M3 autópályához közel fekvő 6 hektáros telephelyen 5.900 m2 modern logisztikai feladatok ellátására alkalmas raktárbázis épül.

 

Az I. raktárépület építésének adatai:

 

Kivitelezés kezdete:             2011. 06.

Kivitelezés befejezése:        2011. 12.

 

 

  • Az épület raszter rendszerű, 3 db szekcióból áll (3 x 1.782 m2)

  • Sprinkler a teljes területen

  • Temperáló raktárfűtés kerül kiépítésre

  • Külső kamion és személygépkocsi parkolási lehetőség biztosított.

 

 

Az I. raktárépület 2012.02.07-én ünnepélyes keretek között átadásra került.

A raktárra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésükre: mail@atidepo.hu

 

Támogatás összege:            236.595.607,- Ft

A projekt összköltsége:        761.683.083,- Ft

 

 

 

 

NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_allo_20
NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_allo_20
bottom of page