top of page

Irányítási rendszereink

Irányítási rendszerek

 

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitásával rendelkező logisztikai szolgáltatója. Partnerei bizalmának megnyerése és fenntartása a mai versengő világban nem egyszerű feladat. Ennek érdekében az ÁTI DEPO Zrt. elkötelezte magát az állandó és megbízható szolgáltatások nyújtása és partnerei bizalmának hosszú távú elköteleződése mellett.

 

Az ÁTI DEPO Zrt. elhivatottságot érez az iránt, hogy a Társaság működésének biztonságát, piacképességének megtartását és fejlesztését elősegítse.

 

A vállalat vezetése a működés alapvető elemének tekinti a tevékenységével összefüggő vezetés irányítási rendszerek működtetését, amely alapját képezi működési stratégiájának.

 

A vezetés az üzleti sikerek elérésének egyik elemeként határozza meg a releváns vezetési irányítási szabványoknak megfelelő tudatos munkavégzést a vállalkozás minden munkatársa számára.

 

A partnereink bizalmának megtartása és igényeik maximális kielégítése révén elkötelezettséget vállal az ÁTI DEPO Zrt. irányítási rendszereinek működtetésében és folyamatos fejlesztésében.

 

Az ÁTI DEPO Zrt. minőségirányítási (ISO 9001), környezetvédelmi (ISO 14001) szabványoknak megfelelő integrált rendszerrel rendelkezik. Valamint energiairányítási (ISO 50001)  GMP+Feed Safety Assurance és szabványoknak megfelelő irányítási  rendszerrel rendelkezik.

 

Az ÁTI DEPO Zrt. irányítási rendszerét külső elismert tanúsító szervezettel felügyeli.

 

Minőségirányítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2015)

 

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer olyan követelményeket fogalmaz meg, amelyek a rendszerszemléletből adódóan, alkalmazásával és a követelmények teljesítésével növeli az ÁTI DEPO Zrt. működésének hatékonyságát.

 

Célunk a szervezetünk életében egy egységes elvárási rendszer megfogalmazása, mely megköveteli az egységes színvonalat, hozzájárulva a magas minőségi szolgáltatások nyújtásához.

 

Szemléletünk a rendszer működtetésével igazolni tudjuk, hogy a tevékenységünk szabályozott, ellenőrzött körülmények között végezzük, szem előtt tartva a külső környezeti elvárásokat (pl. vevői, hatósági) érdekeket, minden fél számára a megelégedettség eredményeként. Garanciát biztosítva a megbízható működésre, az elvárások teljesítésére.

 

A minőségirányítási rendszer előnyei:

 • Folyamatszemléletű megközelítés

 • Kockázat alapú gondolkodás

 • Hatékony eszköz az irányításban, döntés előkészítésben

 • Belső kommunikáció hatékonyságának növelése

 • Egységes kommunikáció kialakítása

 • Információ-ellátottság javítása

 • Folyamatos fejlődés előirányzása

 • Nyomon követhetőség biztosításával a reklamációk gyors feltérképezése

 • A hibák előfordulásának csökkentése, biztosítja a folyamatok szabályozottságát ellenőrizhetőségét

 • Az előfordult hibák okainak feltárása, helyesbítése

 • Működési hatékonyság növelése

 • A piaci megbízhatóság, versenyelőny megszerzése

 • A felelősségi körök meghatározása, ezáltal számon kérhetősége

 

ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer tanúsításával a következő telephelyek rendelkeznek:

 

 

ISO 9001 telephely rajz.jpg

Környezetközpontú irányítási rendszer (MSZ EN ISO 14001:2015)

 

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer olyan követelményeket fogalmaz meg, melynek alkalmazásával szavatolni tudjuk, hogy tevékenységünk a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően zajlik. Ezáltal hatékonyan felügyeli a környezetünkben a természeti erőforrások védelmét, a kockázatok csökkentését, a munkavállalók és a környéken élők egészségének megőrzését.

 

Célunk a szervezet a környezetirányítási rendszer működtetésével, hogy megfeleljünk azon elvárásoknak, ahol a környezettudatosság fő szempontot jelentsen, és annak fenntartásaként minden érdekel fél elégedett legyen, mely növeli szervezetünk versenyképességét.

 

Szemléletünk szerint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett számunkra is egyre fontosabbá válik környezetünk megóvása és védelme. A rendelkezésre álló erőforrások ésszerű használata mellett környezettudatos technikai háttér biztosítása és a mindennapi munkában való alkalmazás, növelve ezzel munkánk hatékonyságát valamint a munka,-és életkörülményeinket.

 

A környezetirányítási rendszer előnyei:

 • életciklus szemlélet,

 • felelősség a közvetlen és közvetett környezetért

 • szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálása

 • a keletkező hulladék szabályozása

 • javul a hulladék-újrahasznosítás, kezelés

 • a munkavállalók környezettudatosságának elősegítése

 • a versenytársak között növeli a piaci megítélést,

 • működtetésével hatékonyan csökken az anyag- és energiafelhasználás,

 • a környezettudatosság feltételeinek megteremtésével csökkennek a kockázatok,

 • Növekszik a partnereink bizalma irántunk

 

ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsításával a következő telephelyek rendelkeznek:

iso02.jpg

Energiairányítási rendszer (MSZ EN ISO 50001:2012)

 

Az ISO 50001 energiairányítási rendszer működtetése lehetővé teszi működési folyamataink energetikai teljesítményének módszeres optimalizálását, továbbá támogatja a hatékonyabb energiagazdálkodást. Az energiaforrások felhasználásának optimalizálása fokozza az energiahatékonyságot, ezáltal csökkentve az energiaköltségeket.

 

Célunk az energiairányítási rendszer működtetésével, hogy támogassa szervezetünket a meglévő energia fogyasztási eszközök jobb kihasználásában. Segítséget nyújtson részünkre, új, energia hatékony technológiák értékelésében és bevezetésük priorizálásában.

 

Szemléletünk az energia hatékony gondolkodás, a vezetői elkötelezettség és példamutatás, amely demonstrálja az ügyfelek felé cégünk elkötelezettségét, ezáltal növekvő vállalati presztízsét, amely versenyelőnyt jelenthet a rendszerrel még nem rendelkező versenytársakkal szemben.

 

Az energiairányítási rendszer előnyei:

 • csökkenő fogyasztás és ezért kisebb energiaköltségek

 • hatékonyabb energiafelhasználás

 • innováció elősegítése az energia szabályozásában

 • a természeti erőforrások hatékonyabb kihasználása

 • csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása

 • csökkenő működési költség,

 

ISO 50001 energiairányítási rendszer tanúsításával a következő telephelyek rendelkeznek:

ISO 50001 telephely rajz.jpg

Takarmánybiztonsági rendszer (GMP+ Feed Safety Assurance)

 

A GMP+ Feed Safety Assurance takarmánybiztonsági rendszer fenntartása „jó gazdaként” biztonságos és felelősségteljes tárolást, kezelést nyújt a partnereknek a működésünk során.

 

Célunk a nálunk tárolt takarmányok kezelésével, ellenőrzésével biztonságot nyújtsunk az egész takarmány lánc részeként, valamint hogy csökkentsük a nem biztonságos takarmányok okozta eseményeket, károsodásokat.

 

Szemléletünk, hogy a takarmánybiztonsági rendszer működtetésével igazolni tudjuk ügyfeleink számára a GMP+ szabványnak megfelelő működtetésünk hatékonyságát, mely iránymutatásként szolgál az élelmiszerláncban részt vevő szereplők részére.

 

A takarmánybiztonsági rendszer előnyei:

 • új piaci lehetőségek, hiszen a GMP+ tanúsítvánnyal rendelkező vevők GMP+ szerint működő beszállítót, tároltatót választanak

 • részvétel egy olyan zárt takarmánybiztonsági láncban, amely közös alapokat és követelményeket határoz meg az értékesítési lánc minden résztvevője számára,

 • iránymutatást ad a beszerzéshez és a beszállítók/alvállalkozók kiválasztásához,

 • követelményrendszere összhangban áll a takarmánybiztonságra vonatkozó hazai és EU-s jogszabályokkal,

 • segít a meglévő, HACCP alapokon nyugvó rendszerek továbbfejlesztésében

 

GMP+Feed Safety Assurance Takarmánybiztonsági rendszer tanúsításával a következő telephelyek rendelkeznek:

ÁTI GMPBajafekete.jpg

GMP - 2014. EURÓPAI TAKARMÁNYGYÁRTÓK ÚTMUTATÓJA (EFMC) előírása

Az EFMC útmutató az élelmiszertermelő állatok takarmányának és előkeverékének ipari előállítására vonatkozó bevált gyakorlatokhoz. Az EU hatóságai hivatalosan és sikeresen értékelték 2007. januárjában, akik ezt az útmutatót az Európai Közösség egész területén a takarmányhigiénia tekintetében a 183/2005 / EK rendelet higiéniai és HACCP követelményeinek végrehajtására szolgáló gyakorlati eszközként kezelték. 2014 novemberében egy második frissítést jelentettek be, amely részletesebb útmutatást tartalmaz a salmonella- és aflatoxin-kockázatok takarmánybiztonsági irányításáról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


•    Tanúsítványaink


•    Integrált politika
 

GMP telephely rajz.jpg
bottom of page